maanantai 10. toukokuuta 2010

Pakolaisasiaa

Komsin Ville lähetti minulle tällaisen postin, Mitäpä jos sinäkin paneutuisit siihen ja vaikka reagoisit.

---------- Edelleenlähetetty viesti ----------
thomas.wallgren@helsinki.fi>
Päiväys: 6. toukokuuta 2010 18.05
Aihe: aloite suomalaisuuden päivänä 12.5.: osallistumispyyntö. Kiireellinen

Hyvä vastaanottaja, Bästa mottagare.

Olen aktivistityöryhmän kanssa valmistellut oheisen aloitteen. Pidämme tekstiä viimeistä viilausta vailla valmiina.

Kysyn: olisitteko valmiit tulemaan mukaan ensimmäisten allekirjoittajien joukkoon?

Tarkoitus on olla mukana siirtämässä maahanmuuttokeskustelun painopistettä todellisiin epäkohtiin ja niiden ratkaisuihin ja mielikuvitusta myönteiseen suuntaan.

Jos saamme muutaman uskottavan ihmisen mukaan tähän lähipäivinä, aloite olisi tarkoitus julkistaa suomalaisuuden päivänä 12.5. - Muussa tapauksessa aloitus lykkääntyy.

Olen pahoillani aikataulustamme.

Kunnioittaen ja parhain terveisin,

t.
Thomas Wallgren
Suomen Pakolaisavun pj.
filosofian yo-lehtori ja dosentti, HY

09-2413236
09-19128063

- - - - - - - Julkilausumaehdotus: - - - - - - - -
tänään täsmennetty, lopullinen versio:

Suomalaisuuden päivän aloite

PAREMPI SUOMI -taksvärkkiOlemme ylpeitä Suomesta ja sen parhaista piirteistä. Juhlapäivän kunniaksi olemme päättäneet tehdä taksvärkin vielä paremman Suomen puolesta. Haluamme olla mukana ratkomassa haasteita ja tarttumassa mahdollisuuksiin, joita maahanmuutto meille tuo. Kutsumme samalla kaikki halukkaat mukaan Parempi Suomi -talkoisiin. Vaadimme myös maamme päättäjiltä uusia, hyviä päätöksiä ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.


Elämme suurten muuttoliikkeiden aikaa. Lisääntynyt kansainvälisyys avaa meille ja muille uusia mahdollisuuksia asua, opiskella ja työskennellä vieraissa maissa. Tuhoisat tilanteet pakottavat ihmisiä pakolaisuuteen. Taloudellisen kehityksen vinoumat ajavat ihmisiä etsimään parempaa tai edes siedettävää elämää kaukaisistakin maista. Erilaisten ihmisten kohtaamisessa on paljon mahdollisuuksia – hyvään ja pahaan.


Reilun kehityksen ja talouden edistäminen kaikkialla on paras keino ratkaista muuttoliikkeisiin liittyviä ongelmia. Pakolaisia, kodittomia ja hädässä olevia pitää tietenkin yrittää auttaa ensisijaisesti siellä missä he ovat. Se ei kuitenkaan ole aina mahdollista eikä se aina riitä.


Maahanmuutto myös Suomeen tulee monesta syystä jatkumaan. Meidän pitää siksi ottaa maahanmuuttajat hyvin vastaan. Se ei ole aina helppoa, mutta muut vaihtoehdot ovat huonompia.

Muukalaisvihan vaara on suurin taloudellisen taantuman aikoina. Paras vastalääke on todellisten epäkohtien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen. Selviä epäkohtia näemme tänään varsinkin työelämässä, vihaa lietsovassa nettikeskustelussa sekä turvapaikan Suomesta jo saaneiden kohtelussa.

Maahanmuuttajien työllistyminen edistää onnistunutta kotoutumista Suomeen. Moni kunnollinen työnantaja työllistää jo nyt maahanmuuttajia esimerkillisesti. Kuitenkin Suomessa toimii myös yrityksiä, jotka polkevat suomalaisia työehtoja teettämällä töitä ulkomaisella halpatyövoimalla. Meidän on pidettävä huolta siitä, että työelämässä noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja toimitaan sopimusten mukaan.


Suomessa kenenkään ei pidä pelätä mielipiteidensä vuoksi. Maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista ja ratkaisuista täytyy saada puhua vapaasti. Myös maahanmuuttoon liittyviä pelkoja, epäluuloja ja toisaalta epärealistisia toiveita pitää kuulla.


Sananvapaus ei kuitenkaan ole täysin rajaton. Laki kieltää väestöryhmien väliseen vihaan kiihottamisen sekä väkivaltaan yllyttämisen ja sillä uhkaamisen. Lain noudattamisesta on myös uusissa tiedotusvälineissä pidettävä tiukasti kiinni.


Sotaa tai vainoa paenneet ihmiset ovat usein Suomeenkin tultuaan hyvin haavoittuvassa asemassa. Moni ihminen, jonka kohdalla on jo todettu suojelun tarve ja jolle on myönnetty pysyvä turvapaikka Suomesta, joutuu nykyään asumaan vastaanottokeskuksissa pitkiäkin aikoja vielä päätöksen saatuaan. Se on epäinhimillistä ja typerää.

Suomi voi menestyä vain reiluna ja avoimena yhteisvastuun yhteiskuntana. Käytännöllisten ratkaisujen hakeminen on hyvä suomalainen tapa. Me allekirjoittaneet olemme päättäneet seuraavaa:

1. Ryhdymme tekoihin:

Teemme vähintään kerran vuodessa päivän työn, taksvärkin, paremman Suomen puolesta.

Taksvärkin suoritamme osallistumalla jonkin järjestön, seurakunnan tai kansalaisliikkeen toimintaan, jolla edistetään eri väestöryhmien yhteisymmärrystä, ehkäistään vastakkainasetteluja tai parannetaan erityisen epäreilun kohtelun kohteeksi joutuneiden suomalaisten, maahanmuuttajien tai pakolaisten asemaa. Toisena vaihtoehtona on päivän tulojen lahjoittaminen tällaisen toiminnan tueksi.


2. Kehotamme muita mukaan:

Pyydämme kaikkia Suomessa asuvia mukaan kampanjaamme paremman Suomen puolesta päivän taksvärkillä.

Voit tehdä aloitteen esimerkiksi asuinpaikallasi, työpaikallasi tai koulussasi, voit osallistua muiden käynnistämään toimintaan tai voit lahjoittaa rahaa (päivän palkan) suomalaiselle kansalaisjärjestölle, jonka toimintaa arvostat. Haasta ystäviäsi ja tuttaviasi mukaan taksvärkkiin.


3. Esitämme päättäjille ratkaisuja:

Seuraavat asiat ovat erityisen kiireellisiä.


* Työelämän hämäräperäiset käytännöt on saatava kuriin. Kaikkien työntekijöiden laillisten työehtojen puolustamiseksi sekä siirtotyövoiman ja maahanmuuttajien epäreilun hyväksikäytön estämiseksi ehdotamme työehtoja valvovien tarkastajien määrän nostamista.

*
Laki kieltää vihaan ja väkivaltaan kiihottamisen lehdissä, radiossa tai muussa viestinnässä. Kirjoittelu internetin keskustelupalstoilla ei kuitenkaan aina pysy sallituissa rajoissa. Palstojen ylläpitäjien vastuu rikoksista on epäselvä. Hallituksen ja eduskunnan on ryhdyttävä riittäviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei maassamme internetin kautta levitetä vihaa lietsovaa tai väkivaltaan yllyttävää aineistoa.

* Vastaanottokeskus ei ole myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ihmisille hyvä koti ja pitkittynyt keskuksissa asuminen on yhteiskunnalle kallista. Valtion on lisättävä avustustaan kunnille, jotta pysyvän turvapaikan saaneet ihmiset pääsevät nykyistä nopeammin kotoutumaan ja kykyjensä mukaan hyödyllisiin tehtäviin.
Allekirjoitukset: (Nimi ja paikkakunta. Nämä tiedot ovat pakollisia. Lisäksi kukin voi lisätä tietoa ammatistaan tai sen puutteesta, mahdollisesta asemastaan jossakin järjestössä tai muuta vastaava sopivaksi katsomallaan tavalla.)Kovin moni on jo liittynyt tähän allekirjoittajaksi. Minäkin. Myös Aino-Kaisa Pekonen, Vasemmistoliiton 2, varapuheenjohtaja ilmoitti äsken vievänsä asian myös omassa kunnassaan (riihimäki) valtuustotasolle.

Kiirehän tämän kanssa tulee, mutta jos olet mukana, ota pikayhteys vaikka tänne: ville.komsi@iki.fi tai tänne: thomas.wallgren@helsinki.fi

Samoista osoitteista saat varmasti myös lisätietoja.

Olen yrittänyt päästä jyvälle Facebookin elämäntavoista. En ole ihan vielä kartalla, joten älä ystävä rakas pahoita mieltäsi vaikken osaisikaan painaa oikeaa nappia. Ainakaan näin alkuun.
Huomasin että suurin syy on sivuston sekava ulkoasu, minun on tosi vaikeaa hahmottaa kokonaisuus ja väliin silmät pyörivät kuin hedelmäpelissä ymmärtääkseni mitä kaikkea pitäisi yhtaikaa nähdä. Toistaiseksi pidän siis enemmän seurustelusta vaikka Liskolandiassa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti