keskiviikko 12. tammikuuta 2022

Puhutaaanpa vähän tulevista hyvinvointialueista ja aluevaltuustoista

 Edit Piaf:

Liskis päätti sit kuitenkin olla sen verran kuosissa että se yhtenä päivänä huomasi allekirjoittaneensa ehdokasvakuuatuksen ja niin siitä tuli vasemmistoliiton ehdokas tarjolle Päijät-Hämeen aluevaltuustoon.

Maailmankaikkeuden ensimmäiset sotevaalit siis pidetään tässä tammikuussa, valitus valtuutetut aloittavat valmisteluetyönsä maaliskuussa. Tavoitteenea on saada hyvinvointialueen käynnistyminen valmiiksi niin että uuden alueet ovat kypsät aloittamaan 1.1. 2023.

Kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyy paljon tehtäviä uusille alueille. Niinku sosiaali- ja terveydenhuolto - perusasioista erikoissairaanhoitoon asti. Päijät-Hämeessähän nämä toiminnot kulkivat kotvan suoraa reittiä niin pitkälle kuin asiakkaan tarve edellytti, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito keskustelivat myös digitaalisesti keskenään pätkimättä. 

Vaan sit oli muka ihan pakko perustaa yhteisyritys joka jakoi taas ihmisten tarpeet kahtia. Syntyi Harjun terveys -niminen lafka joka omistaa 51 prosentin ememmistöllä monikansallinen terveysjätti Mehiläinen ja sen pienemmän osan PHHYKY (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä) Puhutaan siitä lähempänä vaaleja.

Uudet hyvinvointialueet saavat hoidettavakseen ja vastuulleen sotepalvelut vuoden 2023 alusta.
 
Jotta siirtymä kunnilta ja kuntayhtymiltä sujuisi joustavasti valitaan 23. tammikuuta, siis ihan kohta, aluevaltuustot toteuttamaan siirtymä ja samalla luodaan linja sekä perusta uusien alueiden toiminnalle.
 
Paljon puhutaan terveydenhoidon tulevaisuudesta, säilyvätkö lähipalvelut, panostetaanko niihin jopa tähänastista enemmän. Valtuustojen ensimmäisenä vuonna määritelläään hoidetaanko asiat puhtaasiti julkisena palveluna ja mihin tarvitaan vielä ostopalveluita yksityiseltä sektorilta.
 
Oikeastaan vielä tärkeämpi keskustelunaihe ja panostus on sosiaalipalvelujen sujuvalle toteutukselle uusilla hyvinvointialueilla.
 
Päijät-Hämeessä sosiaalipalvelut toimivat ennestään kuntayhtymässä yhdessä terveyspalveluiden kanssa.
 
Tätä yhteistoimintaa on kuitenkin tiivistettävä ja panostettava vielä enemmän sosiaalipalveluihin. Tiedetään että enneltaehkäisevä työ tulee ajan - jopa lyhyenkin - ajan mittaan yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin pitkään hautuneiden ja kasvaneiden ongelmien hoitaminen.
 
 
Kynnys sosiaalisten palvelujen piiriin pääsemiseksi on hiottava matalaksi. Silloin kun maailma kaatuu päälle just nyt, ei ole järkevää jonotuttaa ihmistä viikko- tai kuukausikaupalla. Hoitoon tai edes ensimmäiseen hoitokontaktiin on päästävä seitsemässä päivässä. Tämä koskee niin yksilön tarvetta kuin vaikkapa perhe- tai lastensuojeluapua. Puhumattakaan vanhusten hoidosta ja vammaispalveluista.
Sosiaalipalveluihin on turvattava nykyistä enemmän niin henkilöstöresursseja kuin määrärajohakin. Asiakkaan todellinen avuntarve on se kriteeri millä hoitoon tai asiakkuuteen päästään, ei kalenteri tai joku yleisesti hyväksytty mittari.
 
Ai mistäkö rahat?
 
Alkuun joudutaan toimimaan sillä budjetilla minkä kuntayhtymä ja alueen kunnat ovat sotepalveluihin päättäneet vuodelle 2022. Kyse onkin painopisteiden määrityksestä, siitä miten käytössä olevat rahat ohjataan toiminnan aloituksessa.
 
Vasemmistoliitto haluaa turvata jokaiselle tarvitsevalle nopean pääsyn tarvittaviin sotepalveluihin aikailematta ja riippumatta varallisuudesta.
 

Minä haluan että hyvinvointi kuuluu kaikille - ei harvoille